Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Elkana in de Bijbel?

Elkana is getrouwd met twee vrouwen, Hanna en Peninna. Elkana houdt van Hanna, hoewel zij hem geen kinderen schenkt. Uiteindelijk wordt Hanna zwanger en krijgt ze een zoon die ze Samuel noemt.

Betekenis van de naam Elkana

De naam Elkana betekent: God heeft geschapen. Volgens 1 Samuel 1:1 woont Elkana in de stad Rama en hoort hij bij de stam Efraïm.
Elkana was een familienaam. 1 Kronieken 6:18-23 noemt meerdere voorvaders die ook Elkana heetten. Maar volgens dat overzicht hoort Elkana bij de stam van Levi.
Andere mannen in de Bijbel met deze naam zijn: Elkana, de bewaker van de ark van het verbond (1 Kronieken 15:23), en Elkana die de rechterhand is van koning Achaz van Juda (2 Kronieken 28:7).

Twee vrouwen

Elkana heeft twee vrouwen: Hanna en Peninna, maar hij houdt van Hanna. Waarschijnlijk was hij eerst alleen met Hanna getrouwd, maar toen zij geen kinderen kreeg, heeft hij ook Peninna tot vrouw genomen.
Elkana laat zijn liefde voor Hanna blijken door haar het mooiste stuk offervlees te geven bij hun jaarlijkse bezoek aan het heiligdom in Silo.
Ook spreekt hij vol liefde tegen haar als ze verdrietig is omdat ze geen kinderen kan krijgen. Hij zegt: ‘Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ (1 Samuel 1:8)

De Geboorte van Samuel

Uiteindelijk wordt Hanna toch zwanger en krijgt ze een zoon die ze Samuel noemt. Hij is de profeet die rechter is over het volk van Israël voordat Saul koning wordt.
Na de geboorte van Samuel krijgen Elkana en Hanna nog vijf kinderen: drie zonen en twee dochters (2 Samuel 2:21).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons