Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Delila in de Bijbel?

Delila is de vrouw die ervoor zorgt dat Simson zijn grote kracht kwijtraakt door zijn geheim te ontfutselen en zijn haar af te scheren.

Wat betekent de naam Delila?

Het is niet zeker wat de naam Delila betekent. Delila zou ‘loshangend haar’ kunnen betekenen. Ook zou haar naam met het Hebreeuwse woord lajla te maken kunnen hebben, wat ‘nacht’ betekent. Dit zou dan tegenover de naam van Simson staan. Die wordt namelijk verbonden met het Hebreeuwse sjemesj, wat ‘zon’ betekent.

Simson en Delila

Delila komt uit het Sorekdal, een gebied tussen Jeruzalem en het gebied van de Filistijnen in. De Bijbel zegt niet uit welk volk ze komt. Over de twee andere vrouwen in Simsons leven wordt gezegd dat ze Filistijns zijn.
Delila is de enige vrouw van wie gezegd wordt dat Simson van haar houdt. Toch lijkt Simson haar niet zomaar te vertrouwen. En dat is terecht, want Delila heeft zonder aarzelen een aanbod van Filistijnse stadsvorsten aangenomen. Ze willen haar per persoon 1100 sjekel betalen om te weten te komen wat de bron van Simsons kracht is en uit te vinden hoe ze hem kunnen vastbinden zonder dat hij los kan komen. 1100 sjekel (en dat dan meerdere keren) was een erg groot bedrag. In Exodus 21:32 staat dat een slaaf 30 sjekel waard is.
Delila doet meerdere pogingen om Simson zijn geheim te ontfutselen. Drie keer vertelt Simson haar een leugen. Maar uiteindelijk vertelt hij het echte geheim van zijn kracht aan haar: Zijn kracht zit in zijn lange haren. Die heeft hij namelijk nog nooit geknipt of afgeschoren, omdat dat een onderdeel is van zijn belofte aan God als nazireeër. Als Simson in slaap is gevallen, scheert Delila zijn haar af, en nemen de Filistijnen hem gevangen.

Delila na de Bijbel

Delila wordt in verhalen en kunst uit de tijd na de Bijbel meestal gezien als verleidster. Ze is een symbool geworden voor de echte ‘femme fatale’.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Rechters 16.4 - Rechters 16.21
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons