Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Chiram (koning van Tyrus)?

Chiram is koning van Tyrus van ongeveer 969 tot 936 voor Christus. Hij levert aan koning Salomo hout voor de bouw van de tempel in Jeruzalem.

Wat betekent de naam Chiram?

Chiram is een verkorte vorm van Achiram. Beide namen betekenen: Mijn broer is verheven. Chiram wordt in 2 Kronieken 2 en 2 Kronieken 4 Churam genoemd.
Naast Chiram, de koning van Tyrus, komt er ook een andere Chiram in het Oude Testament voor. Dat is Chiram de bronsgieter. In opdracht van Salomo maakt hij metalen versieringen voor de tempel in Jeruzalem.

Chiram de koning van Tyrus

Volgens 1 Koningen 5:15-26 heeft Chiram, de koning van de machtige Fenicische havenstad Tyrus, goede contacten met koning Salomo van Israël voor de bouw van de tempel.
Als Salomo de tempel in Jeruzalem bouwt, levert Chiram hem cederhout en cipressenhout. Salomo gebruikt dat kostbare hout voor de grootste balken en zuilen van de nieuwe tempel. Chiram laat de bomen uit de bossen in het Libanongebergte halen. Het hout wordt vervoerd op vlotten over de Middellandse Zee, vanaf Tyrus langs de kust naar het zuiden. Arbeiders van Chiram helpen Salomo daarbij.
Salomo betaalt voor het hout  met graan en olijfolie. Als de bouw van de tempel klaar is, schenkt Salomo aan Chiram twintig steden in het noorden van Israël. Chiram is daar niet tevreden over (1 Koningen 9:10-14).
Volgens 2 Samuel 5:11 heeft Chiram ook contact gehad met David. Chiram leverde hout en vaklieden voor de bouw van het  paleis van David in Jeruzalem.

Handelsvloot

Volgens 1 Koningen 9:26-28 en 1 Koningen 10:11, 22 werkt Chiram van Tyrus ook samen met Salomo in de overzeese handel. Salomo heeft een vloot laten bouwen in Esjon-Geber, een havenplaats aan de Rode Zee. Zijn schepen vervoeren kostbare houtsoorten, goud en edelstenen vanuit Ofir. Waar Ofir precies lag, weten we niet. Volgens sommigen ligt het in Zuid-Arabië of Ethiopië, anderen denken aan kustlanden in het zuiden van Afrika en India.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons