Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Bartimeüs in de Bijbel?

Bartimeüs is een blinde bedelaar in de stad Jericho, die door Jezus wordt genezen. Na zijn genezing wordt Bartimeüs een volgeling van Jezus.

Wat betekent de naam Bartimeüs?

De naam betekent (in het Aramees): zoon van Timeüs. Het is niet bekend of Bartimeüs ook echt zijn voornaam was, of dat deze naam alleen verwijst naar de naam van zijn vader.
Bartimeüs is de enige blinde in het Nieuwe Testament waarvan we de naam kennen.

Jezus geneest Bartimeüs

Wanneer Bartimeüs hoort dat Jezus Jericho binnenkomt, begint hij te roepen: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ (Marcus 10:47; Lucas 18:38). Het is de eerste keer dat iemand Jezus zo noemt. Bartimeüs laat hiermee weten dat hij Jezus als de messias ziet.
Hoewel de mensen zeggen dat Bartimeüs stil moet zijn, begint hij steeds luider te roepen. Jezus hoort hem en laat hem tot zich komen.
Bartimeüs gaat naar Jezus toe en laat zijn mantel achter. Dit laat zien hoe gehaast en vol verlangen hij is om bij Jezus te komen. Jezus geneest Bartimeüs, omdat hij in Jezus gelooft. Na zijn genezing volgt Bartimeüs Jezus op zijn weg. 

Blindheid in de Bijbel

Wie blind was in de tijd van Jezus leefde aan de rand van de samenleving. De situatie was vaak zo uitzichtloos dat er weinig anders op zat dan te bedelen. Een geschikte plek om te gaan bedelen, was langs de kant van de weg. Het was daar een komen en gaan van reizende mensen. Zeker in Jericho, de laatste stopplek op de route richting Jeruzalem.
In de Bijbel is blind zijn vaak meer dan 'niet kunnen zien'. Het wordt ook gebruikt als metafoor voor 'niet begrijpen', of 'niet willen of kunnen zien'.
De genezing van Bartimeüs is bij Marcus de laatste genezing voordat Jezus Jeruzalem binnentrekt. Het verhaal kan dan ook gelezen worden als inleiding op het lijdensverhaal.

Nog meer genezingen

Behalve Bartimeüs worden er nog meer blinde mensen genezen in het Nieuwe Testament.
In Matteüs 20:29-34 staat een verhaal dat lijkt op het verhaal van Bartimeüs, maar daar geneest Jezus twee blinden.
Ook in Matteüs 9:27-31gaat het over genezing van twee blinden. In Marcus 8:22-26 gaat het over de genezing van een blinde in Betsaïda. Jezus geneest hem door speeksel op zijn ogen te smeren. In Johannes 9:1-7 geneest Jezus een blinde door modder op zijn ogen te strijken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons