Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Barak in de Bijbel?

Barak is legeraanvoerder in de tijd dat de profetes Debora rechter is over Israël. Zij geeft hem de opdracht om tegen de Kanaänieten te vechten. Barak verslaat het leger van de Kanaänieten en hun legeraanvoerder vlucht. Hij verstopt zich een in tent, maar wordt gedood door een vrouw. Na afloop van de strijd zingen Barak en Debora een overwinningslied dat bekend staat als ‘het lied van Debora’.

Wat betekent de naam Barak?

De naam Barak betekent ‘bliksem’. Sommige bijbelvertalingen vertalen zijn naam daarom soms met ‘bliksemse Barak’.
Hebreeën 11:32 noemt Barak een van de geloofsheden, samen met Gideon, Jefta en Simson.

Barak en Debora

Barak is de zoon van Abinoam uit de stam Naftali. Hij krijgt van de profetes en rechter Debora het bevel om met tienduizend soldaten uit de stammen van Naftali en Zebulon te vechten tegen het leger van de Kanaänieten. Koning Jabin van Kanaän beschikt over negenhonderd ijzeren strijdwagens en onderdrukt het volk van Israël al twintig jaar.
Barak wil deze opdracht alleen uitvoeren als Debora met hem meegaat. In reactie hierop voorspelt Debora dat de legeraanvoerder van de Kanaänieten gedood zal worden door een vrouw.

Barak en Jaël

Barak verslaat het leger van de Kanaänieten, omdat God grote paniek onder hen zaait. Hun legeraanvoerder Sisera springt in wanhoop van zijn strijdwagen en vlucht naar het tentenkamp van de Kenieten, een volk waarmee de Kanaänieten op goede voet staan.
Sisera vraagt daar aan Jaël om hem te verstoppen in haar tent en hem niet te verraden. Maar als hij uitgeput in slaap is gevallen, slaat Jaël met een hamer een tentpin door zijn hoofd, zodat hij sterft. Als Barak en zijn soldaten even later bij de tent van Jaël aankomen om Sisera te vermoorden, is hij al dood.

Het lied van Debora

Het verhaal in Rechters 4 over het gevecht met de Kanaänieten wordt gevolgd door een overwinningslied in Rechters 5. Boven het lied staat dat Debora en Barak het lied zongen.
Het verhaal en het lied horen bij elkaar, maar komen niet precies overeen. Volgens Rechters 4 vechten alleen soldaten uit de stammen Naftali en Zebulon mee, terwijl er in Rechters 5 meer stammen van Israël worden genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons