Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Achazja (koning van Israël) in de Bijbel?

Achazja was koning van het noordelijke rijk Israël. Hij regeert van ongeveer 850 tot 849 voor Christus in Samaria.

Wat betekent de naam Achazja?

De naam Achazja betekent: De HEER heeft (hem) vastgepakt. Er is ook een koning van het zuidelijke rijk Juda die Achazja heet (2 Koningen 8:25-27; 2 Kronieken 22:1-9).

Koning Achazja van Israël

Achazja volgt zijn vader Achab, de zoon van Omri (1 Koningen 22:40), op als koning van noordelijke rijk Israël. Hij regeert twee jaar. Er is over zijn koningschap niet veel bekend.
Volgens 2 Kronieken 20:35-37 heeft Achazja samen met koning Josafat van Juda schepen gebouwd voor goederentransport naar Tarsis. De schepen werden gebouwd in Esjon-Geber aan de Rode Zee. Volgens 2 Kronieken kwamen die schepen nooit in Tarsis aan, omdat ze vergingen op de eerste handelsreis.
In 1 Koningen 22:49-50 staat een ander bericht: de schepen zijn inderdaad vergaan, maar koning Josafat van Juda wilde juist niet samenwerken met Achazja van Israël.

De profeet Elia en Achazja

In 2 Koningen 1 wordt verteld dat Achazja op een dag uit een raam van zijn paleis valt en ernstig gewond raakt. Achazja wil dat aan Baäl-Zebub, de god van de Filistijnse stad Ekron, wordt gevraagd of hij van zijn val zal herstellen. Baäl-Zebub werd in die tijd gezien als de godheid die de macht had over ziekte en genezing. De profeet Elia wordt kwaad als hij hoort dat Achazja deze god om raad heeft gevraagd. Elia wil dat de koningen van Israël alleen de God van Israël vereren en die om raad vragen. Nu Achazja een andere god om hulp wil vragen, zegt Elia dat de koning voor straf niet meer beter zal worden (2 Koningen 1:16).

Een slechte koning

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 2 Kronieken staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het belangrijkste voorbeeld van. Achazja wordt een slechte koning genoemd, omdat hij niet alleen het voorbeeld van Jerobeam I volgt (zie 1 Koningen 12:28-32), maar ook dat van koning Achab en koningin Izebel (1 Koningen 22:53; 1 Koningen 16:31-33). Dat betekent dat Achazja niet alleen de god Baäl-Zebub van Ekron aanbidt, maar het ook erg belangrijk vindt dat Asjera en Baäl, de Kanaänitische goden van de vruchtbaarheid, worden vereerd.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons