Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Abimelech (zoon van Gideon) in de Bijbel?

Abimelech is de zoon van de rechter Gideon. Hij regeert als koning in de omgeving van de stad Sichem.

Waar komt de naam Abimelech vandaan?

De naam Abimelech betekent: vader is koning.
Andere personen met de naam Abimelech zijn: de koning van Gerar (Genesis 20:2) en een heerser in de tijd van David (Psalm 34:1).
In de Nieuwe Bijbelvertaling en in de Bijbel in Gewone Taal heet de vader van de priester Abjatar ook Abimelech (1 Kronieken 18:16). Doordat de Hebreeuwse tekst lastig is, wordt hij in andere vertalingen de zoon van Abjatar genoemd, en weer andere vertalingen noemen hem Achimelech.

Abimelech en zijn familie

Abimelech is de zoon van de rechter Gideon en een van diens bijvrouwen (Rechters 8:31). Na Gideons dood gaat Abimelech naar Sichem, de stad waar zijn moeder vandaan kwam. Hij vraagt de inwoners wie ze liever als koning hebben: Abimelech zelf, die familie van hen is, of de zeventig andere zonen van Gideon. De inwoners van Sichem kiezen voor Abimelech. Dan doodt Abimelech zijn zeventig broers en wordt hij koning  van Sichem. Eén broer overleeft, Jotam.
Jotam vertelt een parabel over verschillende soorten bomen, die gevraagd worden om koning te zijn. Alleen de doornstruik wil het, maar hij waarschuwt meteen: als hij niet goed behandeld wordt, zal hij voor vernietiging zorgen. Zo zal het ook zijn met Abimelech, hij zal voor vernietiging zorgen. Jotam zegt dat Abimelech en de inwoners van Sichem gestraft zullen worden voor de moord op de broers en voor hun ondankbaarheid jegens Gideon en zijn familie, die voor hen gestreden hebben (Rechters 8:33-9:21).

De straf voor Sichem

Abimelech regeert drie jaar over Israël. Dan ontstaat er onenigheid tussen Abimelech en de inwoners van Sichem. Ene Gaäl, de zoon van Ebed, komt aan in Sichem, en de inwoners volgen hem in plaats van Abimelech. Als Abimelech hoort dat Gaäl nu in Sichem regeert en de inwoners tegen hem opstookt, gaat hij met een leger naar de stad en verslaat hij Gaäl. In de dagen daarna doodt Abimelech voor straf alle inwoners van Sichem en een aantal andere steden (Rechters 9:22-49).

De dood van Abimelech

Als Abimelech korte tijd later de stad Tebes belegert, wordt hij dodelijk geraakt door een molensteen die een vrouw op zijn hoofd laat vallen. Stervend vraagt hij zijn wapendrager of die hem wil doden, zodat niemand over hem kan zeggen dat een vrouw hem gedood heeft (Rechters 9:54). Abimelechs plan slaagt niet. Jaren later noemt Joab, de legeraanvoerder van David, nog de dood van Abimelech door een vrouw (2 Samuel 11:21).

Abimelech was het eerste experiment van Israël met het koningschap. De schrijver van het bijbelboek Rechters laat zien dat dat niet goed afliep (zie ook 1 Samuel 8:5-22, waar het volk een koning wil ondanks de waarschuwingen van Samuel en God).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons