Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Abiam in de Bijbel?

Abiam was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeerde van ongeveer 906 tot 904 voor Christus.

De naam Abiam

De naam Abiam betekent: Mijn vader is de Heer. In 2 Kronieken 13:1 heet hij Abia. De namen Abiam en Abia (of Abi) betekenen waarschijnlijk hetzelfde.
In de Bijbel komen nog meer personen voor met de naam Abia(m). Het zijn de volgende mannen: de tweede zoon van Samuel (1 Samuel 8:2-3), een zoon van koning Jerobeam I van Israël (1 Koningen 14:1), de leider van een groep priesters (1 Kronieken 24:10), een Benjaminiet (1 Kronieken 7:8), een priester die terugkeert uit de Babylonische ballingschap (Nehemia 12:4), en een priester uit de tijd van Nehemia (Nehemia 10:8).
Twee vrouwen hebben de naam Abia of Abi (zie 1 Kronieken 2:24 en 2 Koningen 18:2).

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons