Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Abiam in de Bijbel?

Abiam was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeerde van ongeveer 906 tot 904 voor Christus.

De naam Abiam

De naam Abiam betekent: Mijn vader is de Heer. In 2 Kronieken 13:1 heet hij Abia. De namen Abiam en Abia (of Abi) betekenen waarschijnlijk hetzelfde.
In de Bijbel komen nog meer personen voor met de naam Abia(m). Het zijn de volgende mannen: de tweede zoon van Samuel (1 Samuel 8:2-3), een zoon van koning Jerobeam I van Israël (1 Koningen 14:1), de leider van een groep priesters (1 Kronieken 24:10), een Benjaminiet (1 Kronieken 7:8), een priester die terugkeert uit de Babylonische ballingschap (Nehemia 12:4), en een priester uit de tijd van Nehemia (Nehemia 10:8).
Twee vrouwen hebben de naam Abia of Abi (zie 1 Kronieken 2:24 en 2 Koningen 18:2).

De regering van Abiam

Abiam is de zoon van Rechabeam, de eerste koning van het zuidelijke rijk Juda. Over Abiam is niet veel bekend, behalve dat hij vaak oorlog voerde tegen koning Jerobeam I van Israël (1 Koningen 15:6-7). Hij is drie jaar koning geweest (1 Koningen 15:2).

Een slechte of een goede koning?

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het belangrijkste voorbeeld van. Een slechte koning doet het tegenovergestelde. In 1 Koningen 15:3 wordt gezegd dat koning Abiam van Juda een slechte koning is: hij is niet zo trouw aan God als zijn voorvader David. De schrijver van 1 en 2 Koningen legt de nadruk op wat koningen verkeerd doen.
In de boeken 1 en 2 Kronieken wordt niet gezegd dat Abia(m) een slechte koning is. In 2 Kronieken 13:1-23 staat juist dat hij een vrome koning is. Hij verklaart zijn trouw aan de God van Israël tijdens een veldslag tegen koning Jerobeam I van Israël (zie 2 Kronieken 13:3-12). Met de hulp van God verslaat Abia(m) dan ook de slechte koning Jerobeam I (2 Kronieken 13:15-19). Veel koningen van Juda worden door de schrijver van 1 en 2 Kronieken geprezen.

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons