Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Achaz in de Bijbel?

Achaz was koning over het zuidelijke rijk Juda van ongeveer 736 tot 725 voor Christus. Als hij twintig jaar oud is, volgt hij zijn vader Jotam op als koning. Het rijk is in deze periode in verval. Volgens het boek 2 Koningen komt dat door de goddeloosheid van Achaz. 

Wat betekent de naam Achaz?

De naam Achaz betekent: de HEER houdt vast. Achaz staat echter bekend als slechte koning die weggaat bij de God van Israël. 

Koning Achaz

Achaz volgt zijn vader Jotam op als koning en regeert zo’n zestien jaar in Jeruzalem over het zuidelijke koninkrijk.
Achaz staat bekend als een slechte koning. Hij gaat zelfs zo ver dat hij volgens 2 Koningen 16:3 zijn zoon als offer verbrandt. Ook brengt hij allerlei offers aan andere goden. Ten slotte wordt er ook over hem gezegd dat hij de bronzen spoelbekkens uit de tempel van Salomo laat weghalen (2 Koningen 16:17).

Assyrische overheersing

Tijdens de regering van Achaz wordt zijn rijk aangevallen door koning Pekach van Israël en koning Resin van Aram. Daarom zoekt Achaz steun bij koning Tiglatpileser van Assyrië. Die koning trekt Israël en Aram binnen, en doodt koning Resin. Het rijk Juda moet zich vervolgens aan de Assyriërs onderwerpen en belasting betalen.

Zonnewijzer van Achaz

In 2 Koningen 20:1-11 wordt verteld dat koning Hizkia, de zoon van Achaz, ernstig ziek is. Hizkia krijgt een teken van topic _1728_Jesaja dat hij zal genezen. Het teken zal zijn dat de schaduw van de zon tien graden achteruitgaat op de zonnewijzer van Achaz. Waar deze zonnewijzer precies stond, en waarom hij naar Achaz vernoemd is, is echter niet in de Bijbel te vinden.
Buiten de Bijbel komen de namen van Hizkia en Achaz voor op de inscriptie van een zegel. Daar staat: ‘van Hizkia, de zoon Achaz, koning van Juda’.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons