Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Lamech in de Bijbel?

Lamech is een nakomeling van Kaïn. Hij schept op dat hij 77 keer wraak zal nemen op iedereen die hem iets aandoet.

Wat betekent de naam Lamech?

De naam Lamech kan ‘krachtig’ of ‘vernederend’ betekenen.
Lamech is de zoon van Metusaël en de vader van Jabal, Jubal, Tubal-Kaïn en Naäma. Hij hoort tot de zevende generatie mensen vanaf Adam.
In de Bijbel komt nog een Lamech voor. Hij is de vader van Noach (Genesis 5:25-31).

Twee vrouwen                               

Lamech is de eerste van wie in de Bijbel wordt verteld dat hij twee vrouwen heeft (Genesis 4:19). Zij heten Ada en Silla. Lamech was dus rijk genoeg om niet één, maar twee vrouwen te kunnen onderhouden.
Met beide vrouwen krijgt hij kinderen. Ada is de moeder van Jabal en Jubal. Jabal is de stamvader van de rondtrekkende nomaden die in tenten wonen. Van Jubal stammen de muzikanten af.
Silla is moeder van Tubal-Kaïn. Hij is de stamvader van de mensen die metaal bewerken. De zus van Tubal-Kaïn heet Naäma (Genesis 4:20-22).

Wraak

Lamech roept zijn twee vrouwen op om naar hem te luisteren. Hij zegt dat hij iedereen zal doden die hem ook maar iets aandoet. Over zijn voorvader Kaïn heeft God gezegd dat hij zevenmaal gewroken zal worden (Genesis 4:15). Maar Lamech heeft zo’n hoge dunk van zichzelf, dat hij vindt dat hij 77 maal gewroken moet worden (Genesis 4:23).
Deze uitspraak van Lamech zijn de laatste woorden over de nakomelingen van Kaïn in de Bijbel. Er staat nergens hoe het verder met hen ging. Er wordt alleen verteld dat in de tijd van Noach de aarde vol onrecht was, en dat alle mensen een slecht leven leidden.

Het getal zeven

Het getal zeven staat in de Bijbel voor compleetheid. 77 maal betekent dus dat iets meer dan af is.
Ook in het Nieuwe Testament wordt het getal zeven op deze manier gebruikt. Daar vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak je iemand moet vergeven die tegen jou gezondigd heeft. Jezus vertelt aan Petrus dat hij dat niet zevenmaal moet doen, maar ‘zeventig maal zevenmaal’ (Matteüs 18:22). Jezus maakt dus gebruik van dezelfde getallen als Lamech: zeven en zeventig. Maar hij gebruikt ze niet om wraak uit te drukken, maar juist vergeving.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons