Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Absalom in de Bijbel?

Absalom is de derde zoon van koning David. Hij probeert de macht te grijpen en verdrijft zijn vader uit Jeruzalem. Maar het leger van Absalom wordt verslagen door David en zijn mannen, en Absalom zelf wordt gedood.

Wat betekent de naam Absalom?

De naam Absalom betekent: Vader is vrede. Absalom is een knappe man met lang haar. Hij is een zoon van David en Maächa, de dochter van koning Talmai van Gesur (2 Samuel 3:3). Hij heeft een zus die Tamar heet. Absalom heeft drie zonen en een dochter die ook Tamar heet (2 Samuel 14:27). Volgens 2 Kronieken 11:20-21 heeft Absalom nog een (klein)dochter die Maächa heet.
Andere personen met de naam Absalom worden genoemd in 1 Makkabeeën 11:70, 1 Makkabeeën 13:11 en 2 Makkabeeën 11:7.

Absalom vlucht

Absaloms zus Tamar wordt verkracht door haar halfbroer Amnon. Absalom ziet het als zijn plicht om deze schanddaad te wreken en vermoordt Amnon. Daarna vlucht hij naar Gesur, omdat hij bang is dat zijn vader David hem zal doden. Uiteindelijk verzoent David zich met Absalom en geeft hem toestemming om terug te keren naar Jeruzalem.

Absalom grijpt de macht

Na zijn terugkeer wil Absalom zijn vader van de troon stoten. Hij probeert de gunst van het volk te winnen en verzamelt mensen om zich heen. Ten slotte laat hij zichzelf in Hebron tot koning uitroepen.
Als David dat hoort, vlucht hij naar de overkant van de Jordaan. Absalom neemt bezit van Davids paleis en van de bijvrouwen die hij heeft achterlaten. In een tent op het dak van het paleis slaapt Absalom met de bijvrouwen van zijn vader. Zo maakt hij de inwoners van Jeruzalem duidelijk dat hij nu de baas is.

Absaloms dood

Absalom trekt met zijn leger ten strijde tegen David en zijn mannen, maar hij wordt verslagen. Absalom vlucht, maar hij blijft met zijn lange haren aan de takken van een boom hangen. Davids legeraanvoerder Joab vindt hem en steekt hem dood, hoewel David gevraagd had om het leven van zijn zoon te sparen (2 Samuel 18:5).

Absalom wordt ter plekke begraven; zijn lichaam wordt niet overgebracht naar het graf in de Koningsvallei dat hij zelf had laten maken (2 Samuel 18:18).

Absalom (2 Samuel 13-18)

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Samuel 13
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons