Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Rebekka in de Bijbel?

Rebekka is de vrouw van Isaak en de moeder van Esau en Jakob. Ze houdt meer van haar jongste zoon, Jakob, dan van haar oudste zoon Esau. Ze zorgt ervoor dat Jakob de zegen voor de eerstgeborene krijgt.

Waar komt de naam Rebekka vandaan?

De betekenis van de naam Rebekka is onzeker, de naam zou ‘vastgebonden’ kunnen betekenen. Deze betekenis lijkt geen grote rol te spelen in de verhalen over haar.
Rebekka is de vrouw van stamvader Isaak en de dochter van Betuel, de zoon van Abrahams broer Nachor en zijn vrouw Milka. Ze was dus een nicht van haar man Isaak. Rebekka’s broer heette Laban.
De Bijbel vertelt niet wanneer Rebekka sterft. Ze overlijdt eerder dan Isaak en wordt begraven bij Abraham en Sara in het familiegraf, in de grot van Machpela (Genesis 49:31).

Vrouw van Isaak

Na de dood van Sara stuurt Abraham zijn knecht Eliëzer op pad om een vrouw voor Isaak te zoeken. Eliëzer vindt Rebekka bij een waterbron. Hij neemt haar mee naar Isaak, die van haar gaat houden (Genesis 24:67). Dit is een van de weinige plaatsen in de Bijbel waar over liefde binnen een huwelijk gesproken wordt.
Volgens Genesis 26:1-11 heerst er hongersnood in Kanaän. Daarom vertrekken Isaak en Rebekka naar de Filistijnse stad Gerar, waar Abimelech koning is. Omdat Rebekka bijzonder knap is, zegt Isaak tegen de inwoners van Gerar dat Rebekka zijn zus is. Hij is bang dat hij anders gedood wordt. Maar koning Abimelech ontdekt hun geheim als hij ziet dat Isaak en Rebekka met elkaar vrijen. Hij waarschuwt zijn onderdanen daarna dat ze hen met rust moeten laten omdat Rebekka getrouwd is.

Moeder van Esau en Jakob

Rebekka is lange tijd onvruchtbaar. Daarom bidt Isaak vurig voor haar tot God. Hij verhoort zijn gebed en Rebekka wordt zwanger van een tweeling. God zegt tegen Rebekka tijdens haar zwangerschap dat haar oudste zoon later minder belangrijk zal zijn dan de jongste (Genesis 25:23). Isaak en Rebekka noemen hun kinderen Esau en Jakob. Rebekka houdt meer van de jongste zoon Jakob, die graag bij de tenten blijft. Isaak houdt meer van Esau, die jager wordt (Genesis 25:28). Rebekka helpt Jakob dan ook als die de zegen voor de eerstgeborene aan zijn vader ontfutselt. Hiermee zorgt Rebekka ervoor dat haar jongste zoon Jakob de belangrijkste erfgenaam wordt in plaats van haar oudste, Esau.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons