Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Deuteronomistisch geschiedwerk

De naam ‘deuteronomistisch geschiedwerk’ wordt in de bijbelwetenschap gebruikt voor de boeken Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen.

Een doorlopend geschiedverhaal

De zes boeken van het deuteronomistisch geschiedwerk vertellen een doorlopend geschiedverhaal, dat als eenheid bedoeld is. Het is de geschiedenis van Israël, vanaf de intocht in het beloofde land (Jozua) tot aan de Babylonische ballingschap (2 Koningen).
Maar de auteurs van deze boeken geven ook hun oordeel over de gebeurtenissen. Daarbij lijken ze zich te laten leiden door voorschriften uit Deuteronomium: Israël mag geen vreemde goden vereren, Israël moet God op één plaats vereren, en zich afzijdig houden van andere volkeren. Vanwege deze overeenkomst met de voorschriften uit Deuteronomium, worden de boeken Jozua tot en met 2 Koningen het deuteronomistisch geschiedwerk genoemd.

Kritiek

Tegenwoordig leggen onderzoekers meer nadruk op het bijzondere van elk van de afzonderlijke boeken Jozua, Rechters,  1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. Het verband met de voorschriften van Deuteronomium is ook lang niet altijd even duidelijk. Het idee van een overkoepelend deuteronomistisch geschiedwerk is dus losgelaten. De boeken geven wel een doorlopend geschiedverhaal, maar dat verhaal begint al voor Jozua, in Genesis. Bovendien hebben de boeken elk hun eigen kenmerken, het is niet één werk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons