Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de deuterocanonieke boeken?

Enkele boeken die niet voorkomen in de Hebreeuwse Bijbel maar wel in de Septuaginta, heten in de Rooms-Katholieke traditie ‘deuterocanonieke boeken’. Het gaat om de volgende boeken:

Term ‘deuterocanoniek’

De term deuterocanoniek komt van het Griekse woord deuteros, ‘tweede’, gecombineerd met het woord canon. Men moet ‘deuteros’ niet negatief opvatten als ‘tweederangs’, maar positief als ‘in de tweede plaats’. 'Canoniek' is afgeleid van het woord 'canon'.
Binnen de protestantse traditie worden deze boeken ook wel 'apocrief' ('verborgen') genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons