Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding 2 Johannes (NBV)

De tweede brief van Johannes is een korte brief, die net als 1 Johannes en 3 Johannes wordt toegeschreven aan de apostel Johannes. Deze drie brieven sluiten in bepaalde opzichten goed aan bij het evangelie volgens Johannes.
In deze brief wordt gewaarschuwd voor valse leraren die ontkennen dat Jezus ooit mens is geweest.

Thema

De tweede brief van Johannes is geschreven vanuit de thuisgemeente van de auteur en is gericht aan een andere gemeente, die hij aanspreekt als ‘de uitverkoren vrouw en haar kinderen’ (2 Johannes 1:1). De gemeenteleden worden opgeroepen elkaar lief te blijven hebben. Daarna volgt een waarschuwing tegen misleiders die hetzelfde beweren als die in 1 Johannes. Zelfs wie zo iemand in huis ontvangt of ook maar groet, is medeplichtig aan kwalijke praktijken.

Genre

Anders dan de eerste brief van Johannes, hebben 2 en 3 Johannes de kenmerken van een echte brief.

Het is niet zeker dat de apostel Johannes de schrijver is van 2 Johannes. Deze brief is waarschijnlijk geschreven rond het jaar 100 na Christus. 

Auteur

De drie geschriften die bekend staan als de brieven van Johannes komen uit dezelfde kring als het evangelie volgens Johannes. Waarschijnlijk is 2 Johannes, met de andere twee brieven, later geschreven dan het Johannes-evangelie. We weten niet of de auteur bekend was met de hele evangelietekst zoals wij die kennen.
2 Johannes is geschreven door iemand van gezag in de ‘johanneïsche’ kring van gemeenten. De auteur duidt zichzelf aan als ‘de oudste’. De brief wordt toegeschreven aan apostel Johannes, hoewel in de tekst de naam van de schrijver ontbreekt. Net zoals bij het evangelie volgens Johannes, blijft het onzeker of de brieven verbonden kunnen worden met de apostel Johannes in Efeze.

Datering 

Volgens bijbelwetenschappers zijn de drie brieven van Johannes geschreven na Het evangelie volgens Johannes, rond het 100 na Christus.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Johannes 1.1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons