Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Basa in de Bijbel?

Basa was koning van het noordelijke rijk Israël. Hij regeerde van ongeveer 900 tot 877 voor Christus. In het boek 1 Koningen wordt Basa een slechte koning genoemd.

Waar komt de naam Basa vandaan?

De naam Basa is waarschijnlijk een verkorting van een langere naam die ‘Baäl hoort’ betekent.

De regering van Basa

Basa is de derde koning van het noordelijke rijk Israël. Hij is afkomstig uit de stam Issachar. Als legeraanvoerder komt hij in opstand tegen koning Nadab (1 Koningen 15:27). Bij een belegering van de Filistijnse stad Gibbeton doodt Basa Nadab. De moord op Nadab bewijst dat de tien stammen in het noordelijke rijk Israël niet goed samenwerken. Maar Basa is een sterke koning, hij regeert 24 jaar.
Als Basa aan de macht komt, doodt hij iedereen van de koninklijke familie van Jerobeam I (1 Koningen 15:29). Daardoor kan niemand de moord op Nadab wreken.

Oorlogen met Juda en Aram

Tijdens zijn koningschap is Basa steeds in oorlog met Asa, de koning van het zuidelijke rijk Juda (zie 1 Koningen 15:16-22). Basa versterkt de stad Rama. Rama ligt 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Zo kan Basa controle houden over alle wegen naar Jeruzalem.
Omdat koning Asa zich zwak voelt tegenover Basa, sluit hij een verbond met Benhadad, de koning van Aram in Damascus (1 Koningen 15:18-21). Asa betaalt daar veel geld voor. Als tegenprestatie valt Benhadad Basa aan. Het leger van Benhadad verovert grote delen van het noorden van Israël. Daardoor moet het leger van Basa zich terugtrekken uit Rama en omgeving. Zo kan Asa weer de controle krijgen over het gebied ten noorden van Jeruzalem.

Een slechte koning

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Van Basa wordt gezegd dat hij een slechte koning is (1 Koningen 15:34). Hij regeert niet volgens de regels van de God van Israël, maar doet juist precies de verkeerde dingen. Daarmee volgt hij het voorbeeld van Jerobeam I, de eerste koning van het noordelijke rijk Israël (zie 1 Koningen 12:25-32). De profeet Jehu zegt dat Basa en zijn familie daarvoor zullen worden gestraft (1 Koningen 16:1-4).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons