Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Azarja in de Bijbel?

Azarja was een koning van het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij regeert van ongeveer 773 tot 736 voor Christus. Hij wordt ook wel Uzzia genoemd.

Wat betekent de naam Azarja?

De naam Azarja betekent: De HEER heeft geholpen. In het boek 2 Kronieken wordt hij Uzzia genoemd. Dat betekent: Mijn kracht is de HEER.
In Matteüs 1:8-9 wordt Uzzia genoemd als één van de voorouders van Jezus.
Er zijn in het Oude Testament nog meer mannen met de naam Azarja, bijvoorbeeld een van de vrienden van Daniël. Zijn naam wordt later door Nebukadnessar veranderd in Abednego. Verder komt er in het Oude Testament nog een aantal andere Uzzia’s en Azarja’s voor, vaak in lijsten met personen.

Koning Azarja

Azarja is een van de koningen die het langst over Juda hebben geregeerd: hij regeert 52 jaar, van ongeveer 773 tot 736 voor Christus.
Azarja volgt zijn vader Amasja op als hij zestien jaar oud is. Tijdens zijn koningschap gaat het goed met het zuidelijke koninkrijk Juda. Azarja overwint verschillende volken, zoals de Filistijnen en de Ammonieten. Zij moeten zelfs belasting betalen aan Azarja.
Ook bouwt Azarja veel verdedigingswerken, zoals wachttorens in de stadsmuur van Jeruzalem. En hij maakt waterputten om regenwater in op te vangen. Zo zorgt hij voor goede landbouw en veeteelt in de woestijn (2 Kronieken 26:9-10).

De dood van Azarja

Azarja wordt gezien als een goede koning die doet wat God wil. Maar omdat hij niet alle offerplaatsen voor andere goden vernietigt, straft God hem met huidvraat. Zijn zoon Jotam wordt dan regent en bestuurt het land.
In 2 Kronieken 26:19-21 wordt gezegd dat de huidziekte van Azarja een straf van God is, omdat Azarja wierook wil branden in de tempel. Dat is iets wat alleen de priesters mogen doen.
Als Azarja sterft, wordt hij begraven in Jeruzalem.

De Uzzia-steen

In het Israëlmuseum in Jeruzalem is de ‘Uzzia-steen’ te bekijken. Op deze steen staat: ‘De beenderen van Uzzia, koning van Juda, rusten hier. Niet openen.’ De steen kan waarschijnlijk gedateerd worden in de eerste eeuw na Christus. Het is niet zeker of de steen gebruikt is bij een herbegraving van Uzzia, maar het is wel zeker dat de steen niet uit de tijd van Uzzia zelf komt.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons