Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Andreas in de Bijbel?

Andreas is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is een broer van Simon Petrus. Hun vader heet Jona of Johannes (Matteüs 16:17; Johannes 1:42). Als Jezus Simon Petrus en Andreas roept om hem te volgen zijn ze nog vissers bij het Meer van Galilea (Marcus 1:16-17). Andreas woont dan in Kafarnaüm. Volgens het evangelie volgens Johannes is Andreas eerst een leerling van Johannes de Doper. Wanneer Johannes en Andreas Jezus zien, zegt Johannes dat Jezus het lam van God is. Daarna besluit Andreas om Jezus te volgen en vertelt hij aan zijn broer Petrus dat Jezus de messias is (Johannes 1:35-41).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons