Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Amon in de Bijbel?

Amon is de naam van een koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeert in Jeruzalem van 643 tot 642 voor Christus.

Wat betekent de naam Amon?

De naam Amon betekent: betrouwbaar.
Er komt nog een andere persoon met de naam Amon voor in het Oude Testament: een stadscommandant van Samaria die de profeet Micha moet bewaken (1 Koningen 22:26; 2 Kronieken 18:25).

Amon, de koning van Juda

Amon volgt zijn vader Manasse op als koning van Juda (2 Koningen 21:18). Hij is dan 22 jaar oud. Hij moet een van de jongste zonen van Manasse geweest zijn, maar toch krijgt hij de voorkeur boven zijn oudere broers. Over Amons koningschap is niet veel bekend – 2 Kronieken 33:21-25 bevat nauwelijks meer informatie dan wat er in 2 Koningen 21 staat.
Twee jaar nadat hij koning is geworden, wordt Amon vermoord door zijn dienaren. Daarmee worden zijn belangrijke regeringsleiders bedoeld. Er worden drie verklaringen voor de moord op Amon gegeven. De eerste verklaring is dat invloedrijke bestuurders in Juda graag wilden dat de buitenlandse politiek veranderde. Net als tijdens de regering van zijn vader Manasse bleef Assyrië ook tijdens de regering van Amon de baas in het land. De mannen die Amon vermoordden, wilden dat Juda en Jeruzalem meer zelfstandigheid krijgen. De tweede verklaring is dat de mensen die Amon hebben vermoord, een godsdienstige hervorming wilden zoals in de tijd van koning Hizkia, en dat ze niet van Amon verwachtten dat hij dat zou doen. De derde verklaring is dat Amon door zijn jaloerse oudere broers is gedood. Het is in elk geval wel duidelijk dat de opstandelingen zelf weer worden gedood door een groep Judeeërs die veel invloed heeft (2 Koningen 21:24). Zij wijzen een jonge zoon van Amon aan als troonopvolger, Josia.

Een slechte koning

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 2 Kronieken staat van elke koning van Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het belangrijkste voorbeeld van. Amon wordt een slechte koning genoemd, omdat hij het voorbeeld van koning Manasse volgt (2 Koningen 21:20-22). Dat betekent dat Amon naast de God van Israël ook de goden Baäl en Asjera vereert en de zon, de maan en de sterren aanbidt (zie verder 2 Koningen 21:2-7).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons