Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Asa in de Bijbel?

lllustratie in Bible Historiale van Petrus Comesto

Asa was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeert van ongeveer 913 tot 873 voor Christus. Het boek 1 Koningen noemt hem een koning die doet wat God wil.

De betekenis van de naam Asa?

De naam Asa betekent: genezer. Het is een korte vorm van een naam die ‘God is de geneesheer’ betekent. Deze betekenis lijkt verder geen rol te spelen in de verhalen over Asa.

Koning Asa

Asa is een zoon van Abiam. Hij regeert zo’n 41 jaar in Jeruzalem over het zuidelijke koninkrijk.
Asa staat, in tegenstelling tot zijn vader, bekend als een goede koning. Hij laat alle godenbeelden weghalen, jaagt mensen die bij offerhoogtes werken weg, en laat goud en zilver als geschenk voor God naar de tempel brengen (1 Koningen 5:11-15).

Aanval door Israël

Tijdens Asa’s regering wordt Juda aangevallen door de Nubiërs. En hoewel het leger van de vijand in de meerderheid is – volgens 2 Kronieken 14:8 bestaat het leger van de Nubiërs uit meer dan één miljoen soldaten – verslaat Asa hen met de hulp van God.
Het grootste deel van zijn regering is er rust en vrede in het land. Daarom kan Asa verschillende steden van Juda versterken (2 Kronieken 14:3-5).
Aan het einde van Asa’s regering wordt Juda aangevallen door koning Basa van het noordelijke koninkrijk Israël. Asa sluit dan een bondgenootschap met Benhadad de koning van Aram, en samen verslaan ze Israël. Omdat Asa geen hulp heeft gezocht bij God, profeteert Chanani dat er voortaan veel oorlogen zullen zijn.

Een goede koning

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het voorbeeld van, en Asa volgt dat voorbeeld. Asa hervormt de godsdienst in Juda.
Asa’s moeder Maächa heeft als koningin-moeder veel invloed in Jeruzalem. Zij heeft beelden van de godin Asjera laten maken. Maar volgens het boek Koningen past de verering van Asjera niet bij de godsdienst van Israël. Asa maakt een einde aan de verering van andere goden, en hij ontslaat zijn moeder als adviseur. Hij laat al haar beelden van Asjera verwijderen, en ook de beelden die zijn voorouders hebben laten maken (1 Koningen 15:12-15).
In 2 Kronieken 14:8-14 is een gedeelte toegevoegd dat verder uitlegt waarom Asa een goede koning is geweest.

De dood van Asa

Over de dood van Asa is niet veel bekend. In 1 Koningen 15:23-24 en 2 Kronieken 16:12 staat wel dat hij niet meer goed kan lopen als hij oud is. Hij wordt begraven in het oude deel van Jeruzalem. Zijn zoon Josafat volgt hem op.

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons