Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Amasja in de Bijbel?

Amasja was koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij regeerde van ongeveer 800 tot 771 voor Christus in Jeruzalem.

Wat betekent de naam Amasja?

De naam Amasja betekent: De HEER is sterk.

De regering van Amasja

Amasja wordt koning van het zuidelijke rijk Juda als zijn vader bij een samenzwering van een aantal ambtenaren wordt vermoord (2 Koningen 12: 21-22). Amasja neemt wraak: hij laat de moordenaars van zijn vader doden. Maar hun kinderen laat hij in leven (2 Koningen 14:6).
Uit Amasja’s regeringstijd zijn verschillende gebeurtenissen bekend. Hij voert met succes oorlog tegen de Edomieten, die onafhankelijk willen zijn van Juda (2 Koningen 14:7). Minder succesvol is de strijd die Amasja begint tegen koning Joas van Israël (2 Koningen 14:8-14). Amasja wordt gevangengenomen, en zijn leger wordt bij Bet-Semes verslagen. Joas van Israël trekt vervolgens naar Jeruzalem, vernielt een groot stuk van de stadsmuur en rooft allerlei kostbare gouden en zilveren voorwerpen uit de tempel en uit het paleis. Als Joas weer naar Samaria terugkeert, neemt hij een groep Judese krijgsgevangenen mee. Amasja blijft nog wel koning in Jeruzalem. Als hij een samenzwering tegen hem ontdekt, vlucht hij naar de stad Lachis. Maar daar wordt hij vermoord (2 Koningen 14:17-20).

Regeringsjaren tellen

Amasja en zijn zoon Azarja regeren tussen ongeveer 800 en 740 voor Christus. Volgens 2 Koningen 14:2 is Amasja 29 jaar koning in Jeruzalem. In 2 Koningen 15:2 staat dat zijn opvolger Azarja 52 jaar regeert. Bij elkaar is dat 81 jaar. Tussen 800 en 740 liggen echter maar zestig jaar. Daarom denken sommigen dat Amasja en Azarja een aantal jaar samen koning zijn geweest (coregentschap), en dat die jaren bij beide koningen zijn meegeteld.

Een goede koning?

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 2 Kronieken staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het belangrijkste voorbeeld van. Amasja volgt vooral het voorbeeld van zijn vader Joas. Op zich is dat positief, want Joas zorgde goed voor de tempel in Jeruzalem. Maar hij liet ook allerlei andere offerplaatsen bestaan 2 Koningen 14:3-4, en daarop heeft de schrijver van het boek 2 Koningen veel kritiek.

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons