Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Adonia in de Bijbel?

Adonia is een zoon van David. Hij pleegt een staatsgreep om zijn vader David op te volgen, maar uiteindelijk wordt Salomo de nieuwe koning.

Wat is de betekenis van de naam Adonia?

De naam Adonia kan ‘de HEER is mijn heer’ betekenen. In de Bijbel komen nog twee mannen met dezelfde naam voor: een Leviet (2 Kronieken 17:8) en een leider van het volk in de tijd van Nehemia (Nehemia 10:17).

Zoon van David

Adonia is de vierde zoon van koning David. Zijn moeder heet Chaggit. Adonia is geboren in de stad Hebron. Als zijn halfbroers Amnon en Absalom zijn gestorven, wordt hij de oudste zoon van David.

De staatsgreep van Adonia

Als David oud geworden is, doet Adonia een poging om koning te worden.
In 1 Koningen 1:1-10 is te lezen dat Adonia een leger bij elkaar roept en naar de Rogelbron gaat. Daar geeft hij een offerfeest, samen met de officieren van het leger en de priester Abjatar. Hij roept zichzelf ook tot koning uit. Door ingrijpen van de profeet Natan en koningin Batseba wordt Salomo koning. Adonia vlucht naar het heiligdom en grijpt zich vast aan de horens van het altaar. Salomo belooft dat hij hem zal laten leven, op voorwaarde dat hij zich niet meer zal misdragen (1 Koningen 1:50-53).

De dood van Adonia

In 1 Koningen 2:13-25 staat dat Adonia wil trouwen met Abisag, de laatste bijvrouw van David. Salomo denkt dat dit verzoek van Adonia een poging is om toch weer de koninklijke macht te grijpen en laat hem daarom ter dood brengen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Koningen 1.5 - 1 Koningen 1.28

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons