Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Achazja (koning van Juda) in de Bijbel?

Achazja was een koning van het zuidelijk rijk Juda en regeerde van 843 tot 842 voor Christus in Jeruzalem.

Wat betekent de naam Achazja?

De naam Achazja betekent: De HEER heeft (hem) vastgepakt. Er is ook een koning van het noordelijke rijk Israël die Achazja heet (1 Koningen 22:52-54; 2 Koningen 1:2-18).

Koning Achazja van Juda

Achazja volgt zijn vader Joram, de zoon van Josafat, op als koning van het zuidelijke rijk Juda. Hij is dan 22 jaar oud (in 2 Kronieken 22:2 wordt een andere leeftijd genoemd). Achazja is ook familie van koning Joram, de zoon van Achab, die over Israël regeert. Achazja’s moeder is Atalja, een dochter of een kleindochter van Omri (2 Koningen 8:26). En hij is ook getrouwd met een vrouw uit de familie van Achab.
Achazja van Juda en Joram van Israël zijn bondgenoten. In het eerste jaar van zijn regering voert Achazja samen met Joram oorlog tegen de Aramese koning Hazaël. Omdat Joram gewond raakt, wordt de strijd gestaakt.
In dezelfde tijd komt in Israël Jehu, een legeraanvoerder, in opstand tegen Joram (2 Koningen 9:14). Joram wordt door Jehu gedood, en Achazja raakt zwaar gewond. Niet lang daarna sterft Achazja in Megiddo aan zijn verwondingen (2 Koningen 9:27-28).
Na de dood van Achazja neemt zijn moeder Atalja de macht in Jeruzalem over (2 Koningen 11:1-3).

Door wie zijn Joram en Achazja gedood?

Bij opgravingen in Tel Dan in 1993 en 1994 is een Aramese inscriptie gevonden. De inscriptie wordt vaak tussen de jaren 850 en 800 voor Christus gedateerd. De tekst kan in opdracht van een Aramese koning (Hazaël?) zijn gemaakt. In de inscriptie wordt beschreven dat de koningen van Israël en van Juda worden gedood. De namen van de twee koningen zijn niet volledig leesbaar, maar volgens sommigen gaat het om Achazja en Joram. Dat zou kunnen betekenen dat Jehu heeft samengewerkt met koning Hazaël van Aram.

Een slechte koning

In de bijbelboeken 1 en 2 Koningen en 2 Kronieken staat van elke koning van Israël en Juda een beoordeling. Een koning die goed is, regeert volgens de regels van de God van Israël. David is daar het belangrijkste voorbeeld van. Achazja wordt een slechte koning genoemd, omdat hij het voorbeeld van koning Achab volgt (2 Koningen 8:27). Dat betekent dat hij de verering van Asjera en Baäl, Kanaänitische goden van de vruchtbaarheid, erg belangrijk vindt. Voor de god Baäl heeft Achab een tempel gebouwd in Samaria, de hoofdstad van het noordelijke rijk Israël (1 Koningen 16:32).

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons