Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Abihu in de Bijbel?

Abihu is de tweede zoon van Aäron. Hij wordt samen met zijn broer Nadab gedood door God omdat ze een verkeerd offer brengen.

Wat betekent de naam Abihu?

De naam Abihu betekent: Hij is mijn vader. Er komen verder geen andere mannen met deze naam voor in de Bijbel.

Priester Abihu

Abihu wordt in de Bijbel altijd samen genoemd met Nadab. Zij zijn de oudste zonen van Aäron. Ze hebben nog twee broers: Eleazar en Itamar (Exodus 6:23). Nadab en Abihu worden door Mozes aangesteld als priester. Daarom dragen ze ook speciale priesterkleding (Exodus 28:40-29:9).

Waarom doodde God Nadab en Abihu?

Maar op de dag dat ze priester worden, brengen Nadab en Abihu een verkeerd offer. Ze pakken kooltjes van het verkeerde altaar. Zo tonen ze geen eerbied voor God. Daarom komt er een grote vlam uit de tabernakel en sterven ze. Aäron en hun broers mogen dan niet rouwen om hun dood, maar de Israëlieten wel (Leviticus 10:1-7).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons