Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Obadja (NBV)

Het boek Obadja is het vierde boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Obadja is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in het opschrift Obadja 1:1. Over Obadja is verder niets bekend.

Thema en inhoud

Het centrale thema van Obadja is het oordeel over het volk van Edom. Dit volk wordt met nadruk ook Esau genoemd, en dus voorgesteld als broedervolk van het volk van Jakob. Omdat Edom werkeloos toekeek toen Juda werd veroverd en verwoest, zal het door God zwaar gestraft worden.
De profetie is vermoedelijk bedoeld geweest als troost en bemoediging voor de Judese hoorders.

Kenmerken

Dit kleinste boekje van het Oude Testament bevat een aantal profetieën over Edom en Israël. De onheilsprofetie over Edom vertoont sterke overeenkomsten met Jeremia 49. De stijl van Obadja varieert: van poëzie tot, in de laatste verzen, puur proza.

Datering

De tekst bevat geen concrete aanknopingspunten voor een datering van het optreden van Obadja. De profetieën waarmee het boek begint, wijzen erop dat de profeet een geestverwant was van de profeet Jeremia. Obadja 1:1-4 is bijna letterlijk gelijk aan de tekst van Jeremia 49:14-16.
Algemeen wordt aangenomen dat Obadja 1:11-14 zinspeelt op de verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 voor Christus.

Opbouw

Obadja is het kleinste bijbelboek van het Oude Testament. Het bestaat uit één hoofdstuk. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen:

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Obadja 1.1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons