Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Micha (NBV)

Het boek Micha is het zesde boek van de verzameling van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek is genoemd naar de profeet Micha uit Moreset. De stad Moreset lag 35 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem.
Volgens het opschrift in Micha 1:1 trad Micha op als profeet in Jeruzalem tijdens het koningschap van Jotam, Achaz en Hizkia. Dat was tussen 750 en 700 voor Christus. In die periode werd Samaria, de hoofdstad van het noordelijke rijk Israël veroverd door de Assyriërs. De Assyriërs dreigden ook het zuidelijke rijk Juda en Jeruzalem te veroveren.

Thema’s

Het is vrijwel onmogelijk om in het huidige boek Micha een overkoepelend thema aan te wijzen. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Een aanklacht tegen de maatschappelijke en religieuze elite van Jeruzalem en Juda (Micha 2:1-11 en Micha 3:1-12). In de zevende en achtste eeuw voor Christus kwam de nadruk steeds meer op de handel te liggen. Kleine boeren hadden daaronder te lijden. Micha veroordeelt landeigenaren en machthebbers die de armen onderdrukken.
  • De val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel en de Babylonische ballingschap. Deze gebeurtenissen worden gezien als de rechtvaardige straf voor de sociaaleconomische misdaden van het volk (Micha 1:8-16 en Micha 4:9-14).
  • De hoop op terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het beeld voor de terugkeer naar Juda en Jeruzalem is dat de koning de ballingen uit alle windrichtingen zal verzamelen (Micha 2:12-13 en Micha 4:6-7).
  • De relatie tussen Israël en andere volken. Israël zal volken die hen bedreigden, vernietigen, maar goed zijn voor mensen die ook de Heer willen dienen (Micha 4:1-5 en Micha 5:6).

De boodschap van het boek in zijn geheel wordt samengevat in Micha 1:5-7: als Juda en Jeruzalem niet luisteren, zullen ze net als Samaria ten onder gaan.

Kenmerken

Het boek Micha bestaat uit profetieën zonder verhalend kader, sommige hebben de vorm van discussies. De stijl van de profetieën is levendig en beeldend.

Parallellen

Er zijn in het boek Micha een aantal parallellen met andere bijbelteksten:

Datering

De profeet Micha trad op tussen 725 en 710 voor Christus. De woorden in Micha 6-7 zijn waarschijnlijk afkomstig van een profeet die optrad rond 740 voor Christus.
Algemeen wordt verondersteld dat de profetieën een (korte) tijd mondeling overgeleverd werden voordat ze werden opgeschreven.
Waarschijnlijk is het boek rond de Babylonische ballingschap door een redacteur tot één boek gemaakt.

Twaalf profeten

Het boek Micha is een van de twaalf kleine profeten. De twaalf boeken zijn vermoedelijk in de vierde of derde eeuw voor Christus bij elkaar gevoegd tot het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.

Opbouw

Het boek Micha kan ingedeeld worden in drie hoofddelen:

  • Micha 1 bevat een oordeel tegen Samaria, Jeruzalem en het zuiden van Juda;
  • In Micha 2-5 gaat Micha in discussie met zijn tegenstanders;
  • Micha 6-7 zijn profetieën uit Noord-Israël.

Twee profeten

Het boek Micha is samengesteld uit twee min of meer zelfstandige verzamelingen van profetenwoorden: die van Micha zelf (Micha 1-5) en die van een onbekende profeet uit het noordelijke koninkrijk Israël. Die onbekende profeet trad op tijdens de regering van Jotam en Achaz in het derde kwart van de achtste eeuw voor Christus. (Micha 6-7).
Dat het boek Micha uit twee delen bestaat is om een aantal redenen waarschijnlijk:

  • De geografische en historische gegevens van Micha 6-7 wijzen duidelijk naar een auteur uit het noordelijke rijk Israël, in tegenstelling tot de eerste vijf hoofdstukken.
  • In Micha 1-5 wordt Sion veel genoemd, in de laatste twee hoofdstukken niet. In Micha 6-7 wordt herhaaldelijk verwezen naar de uittocht uit Egypte.
  • Het taalgebruik tussen beide delen is verschillend.

Opschrift

Het boek in zijn geheel is toegeschreven aan Micha uit Moreset (Micha 1:1). De opschriften van HoseaAmos en Sefanja zijn vrijwel gelijk. Dat suggereert dat Micha vroeger deel uitmaakte van een kleine verzameling van vier profetenboeken. Uiteindelijk is deze verzameling opgenomen in het zogenoemde Dodekapropheton, het Twaalfprofetenboek.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Micha 1.1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons