Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding 1 Koningen (NBV)

De boeken 1 en 2 Koningen vormen samen een doorlopend verhaal dat het vervolg is op 1 en 2 Samuel. In bijbeluitgaven is 1 en 2 Koningen in twee boeken gesplitst. Dat lijkt vooral gedaan te zijn vanwege de omvang. In de boeken staan verhalen over de koningen na David.

Titel van het boek

Het boek 1 Koningen ontleent zijn naam aan het feit dat het samen met 2 Koningen gaat over de vier eeuwen dat er koningen regeerden in Israël en Juda (van de tiende tot de zesde eeuw voor Christus).

Inhoud

Het boek 1 Koningen gaat over:

Thema’s

Het gaat in de boeken 1 en 2 Koningen niet om gewone geschiedschrijving. De verhalen geven een visie op bepaalde gebeurtenissen en een beoordeling van de verschillende koningen.
Maatstaf voor die beoordeling is of een koning in overeenstemming met de wil van de Heer heeft gehandeld, of in strijd daarmee. Ongehoorzaamheid is vooral het dienen van andere goden. Het zet het bestaan van het volk van Israël op het spel, zowel in religieus als in politiek opzicht. Volgens deze maatstaf komen de koningen van het noordelijke rijk Israël er slecht vanaf. En voor de koningen van Juda is het oordeel maar ten dele gunstig.
De in 1 en 2 Koningen vertelde geschiedenis van Juda is in bewerkte vorm opgenomen in 2 Kronieken.

Plaats in de Bijbel

Op grond van de geschiedkundige inhoud worden 1 en 2 Koningen tot de historische boeken gerekend, net als onder andere Rechters, Jozua, 1 en 2 Samuel.

In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach hoort het boek bij de Vroege Profeten. Het volk wordt in deze boeken steeds herinnerd aan de wet van Mozes en gewaarschuwd tegen het overtreden van de geboden.
Deze boeken zijn geschreven vanuit het perspectief van de ballingschap. Ze bieden dus een blik op hoe de geschiedenis tot de crisis van de ballingschap geleid heeft.

Datering

Het boek 1 en 2 Koningen is onderdeel van een groot geschiedwerk dat met de boeken Jozua Rechters1 Samuel en 2 Samuel de geschiedenis van Israël en Juda behandelt tot ongeveer 560 voor Christus.

In zijn huidige vorm dateert het boek waarschijnlijk uit de periode 550-500 voor Christus. Het boek beschrijft gebeurtenissen in de periode van de tiende eeuw tot de negende eeuw voor Christus.

Het boek bevat veel verschillende verhaaltradities over bekende profeten en bronnen voor de geschiedenis van Israël en Juda. In zijn huidige vorm is 1 Koningen het resultaat van een langdurig proces van overleveren en redigeren. Het redactieproces zou afgerond zijn tijdens of na de Babylonische ballingschap.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Koningen 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons