Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Kolossenzen (NBV)

Deze brief op naam van de apostel Paulus is gericht aan de gemeente in Kolosse. Het is niet bekend waar, wanneer en door wie deze brief geschreven is. De brief gaat over de macht die Christus gegeven is over de hele schepping. 

Thema

De christenen van Kolosse krijgen een brief over de betekenis van de uitspraak dat Christus Jezus hun Heer is. Door Christus is alles geschapen, daarom is Christus belangrijker dan alles en iedereen. Het lichaam van Christus is niet alleen de kerk en de gelovigen, maar de hele wereld. Deze kosmische Christus wordt ook genoemd in eerdere brieven (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 8:6), maar krijgt hier alle aandacht. 
De brief legt aan de christenen van Kolosse uit dat er één werkelijkheid is, en dat Christus daar de macht over heeft. In de brief komen woorden als ‘inzicht’, ‘wijsheid’ en ‘kennis’ dan ook vaak voor.

Stijl

Kolossenzen is geschreven in een neutrale briefstijl, zonder spreektaal, en zonder buitengewoon ingewikkelde passages. Het eerste hoofdstuk (Kolossenzen 1:15-20) bevat een poëtisch gedeelte.

De brief aan de Kolossenzen is geschreven in een neutrale briefstijl.

Korte inhoud

De brief begint met het noemen van de afzender, geadresseerden en een groet. 
Daarna bevatten de hoofdstukken 1 en 2 een dogmatisch gedeelte en waarschuwingen tegen verkeerde ideeën in de gemeente. Volgens deze verkeerde ideeën moesten demonen en engelen vereerd worden, en waren allerlei voorschriften over bijvoorbeeld eten, erg belangrijk. 
De gemeente wordt in de brief opgeroepen om alleen Christus te vereren, die de macht heeft over alles wat bestaat. Vanaf Kolossenzen 3:5 volgt een praktisch-ethisch gedeelte. Diverse groepen binnen de gemeente (mannen, vrouwen, kinderen, slaven, heren) krijgen aanwijzingen hoe zij zich moeten gedragen. De brief eindigt met de mededeling dat Tychikus en Onesimus de gemeente zullen informeren over Paulus’ situatie, en met een lijst met groeten.

Opbouw

1:1-2 vredeswens
1:3-8 dankzegging
1:9-23 gebed voor de Kolossenzen
1:24 – 2:7 inspanningen van Paulus
2:8 – 3:4 drie waarschuwingen tegen verkeerde ideeën
3:5-17 aanwijzingen voor verschillende groepen hoe ze moeten leven
3:18 – 4:1 sociale orde
4:2-6 oproep tot gebed en goed gedrag
4:7-18 slot
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Doelgroep

In sommige oude handschriften staat dat de brief aan de Efeziërs gericht is aan de heiligen in Efeze (Efeziërs 1:1). Maar in andere belangrijke handschriften ontbreken de woorden ‘in Efeze’. Volgens sommige deskundigen zou deze brief dan ook niet bedoeld zijn voor de specifieke gemeente in Efeze, maar een rondzendbrief zijn. Andere veronderstellen dat deze brief bedoeld voor de gemeente van Laodicea.

Auteur en datering

De meeste deskundigen denken dat de brief aan de Kolossenzen niet door Paulus zelf geschreven is. De brief zou dan geschreven zijn door een leerling van hem, zoals ook geldt voor sommige andere brieven die op naam van Paulus staan.

Omdat onderzoekers niet weten wie de brief aan de Kolossenzen geschreven heeft, is ook de datering van deze brief onbekend.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Kolossenzen 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons