Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Toevoegingen aan Daniël

Het boek Daniël is in de Septuaginta langer dan in de Hebreeuws-Aramese tekst. Er zijn drie toevoegingen bekend.

Het gebed van Azarja

In het derde hoofdstuk na Daniel 3:23 is een lang stuk ingevoegd: het gebed van Azarja.
Azarja is met twee vrienden in een brandende oven gegooid. Daar belijdt hij schuld namens zijn volk en smeekt om redding. Het vuur verbrandt de mannen niet, en zij zingen een loflied. Ze prijzen God en roepen de schepping op om God te loven.

Het verhaal over Susanna

Het tweede verhaal gaat over een vrouw, Susanna. Zij wordt door twee mannen ten onrechte van overspel beticht omdat ze weigert met hen naar bed te gaan. Een jonge man met de naam Daniël redt haar. Hij zorgt ervoor dat niet Susanna, maar de twee mannen ter dood gebracht worden.

Twee losse verhalen

De derde toevoeging bestaat uit een verhaal over Daniël en Bel, en een verhaal over Daniël en de draak. In beide verhalen is Daniël de hoofdpersoon.
In het eerste verhaal laat hij zien dat de Babylonische god Bel een afgod is. In het tweede strijdt Daniël tegen een draak die als god vereerd wordt. Beide verhalen dienen om de lezer ervan te overtuigen dat alle vreemde godsdiensten belachelijk zijn.

Datering

De datering van de fragmenten is onzeker; ze moeten in elk geval hebben bestaan toen in circa 100 voor Christus Daniël vertaald werd voor de Septuaginta.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons