Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Klare taal

Klare taal is een boek dat je op weg helpt om de Bijbel te begrijpen. Het is bedoeld voor diegenen die de Bijbel nog niet goed kennen, maar er wel graag kennis mee willen maken. Voor dit boek is een selectie gemaakt uit de Bijbel. Aan de hand van zeven thema’s gaan we kriskras door de Bijbel heen. Per thema worden tien Bijbelgedeelten kort toegelicht.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons