Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Niet-Joden mogen toetreden tot de kerk

In Ballingen, buren en buitenlanders komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Bij elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt, is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven. Ook zijn er bij elk bijbelgedeelte een aantal vragen toegevoegd, zodat het materiaal zeer geschikt is voor het bespreken in een groep.

Inhoudsopgave

1{{media_2420_Een eigen graf in een vreemd land (Genesis 23)}}
2{{media_2421_Een buitenlandse overgrootmoeder (Ruth 1)}}
3{{media_2419_Genezing zoeken in een vreemd land (2 Koningen 5:1-15)}}
4{{media_2422_Gemengd huwelijk (Ezra 9:1-15)}}
5{{media_2423_Een vreemdeling bij God te gast (Psalm 39)}}
6{{media_2424_Heb de vreemdeling lief als jezelf (Psalm 146)}}
7{{media_2425_Geef je identiteit niet op (Daniël 3:1-12)}}
8{{media_2426_Wie heeft gezorgd voor de vreemdeling? (Matteüs 25:31-46)}}
9{{media_2427_Kruimels voor de honden (Marcus 7:24-30)}}
10{{media_2428_Niet-Joden mogen toetreden tot de kerk (Handelingen 8:26-40)}}
11{{media_2417_Christenen als vreemdelingen en burgers van Gods rijk (1 Petrus 2:11-17)}}
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Uit: Rieuwerd Buitenwerf en Clazien Verheul (red.), Ballingen, buren en buitenlanders. De vreemdeling in de Bijbel, Heerenveen 2007.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 8.26 - Handelingen 8.40

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons