Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uit het Nieuwe Testament

(Christus in het huis van) Martha en Maria
Aanbidding der herders

Eerste uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Aanbidding der herders (2)

Gemonogrammeerd en gedateerd op de voorzijde van de kribbe: 'P.DG 1633'. Op de banderol, vastgehouden door vier engeltjes, tekst en notenschrift van een tweestemmig 'Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis' (Ere aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil).

Aanbidding der herders (3)

Gekopieerd naar Aertsens gesigneerde en in 1554 gedateerde Aanbidding der herders.

Aanbidding der herders (4)

Linksonder gesigneerd en gedateerd: Abraham Hondiis […] it (fecit) 1664. Inscriptie op de banderol: 'Gloria in exelcius Deo' (Ere aan God in den hoge). Het schilderij was oorspronkelijk aan de bovenkant afgerond, maar kreeg in de 18de eeuw een rechthoekig formaat.

Aanbidding der koningen (2)

 

Aanbidding der koningen (3)

Tweede uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Aanbidding door de herders (2)
Aanbidding door de herders-de Vos
Aartsengel Michaël

De aartsengel Michaël gaat hier gekleed in Romeinse wapenrusting en vertrapt met zijn voet de duivel. In zijn rechterarm, die hij heeft opgeheven, had hij oorspronkelijk een zwaard.

Annunciatie (Maagd Maria)
Apocalypse

 

Apocalyptische Ruiters
bijbel+
Arm en rijk (Kees de Kort)

Arm en rijk (Lucas 16:19-31), uit: Kees de Kort, Wijze woorden van Jezus, Heerenveen 2011.

Bartimeüs

Statenvertaling met aantekeningen van Broedelet (1845): Jezus geneest een blinde.

Bekering van Saulus met soldaten in 17de eeuwse dracht

Volgens een oude aantekening zou het schilderij gesigneerd zijn met: P. Koedam. Deze signatuur is echter niet meer te vinden.

Besnijdenis

Gemonogrammeerd P.N.I.V.H.

Besnijdenis (2)

Gesigneerd op de onderrand met het monogram IDH.

Blaasbalg met de vlucht naar Egypte

Aangekocht in 1873 uit de collectie van David van der Kellen Jr. uit Amsterdam.

Bokaal met twee scènes uit de gelijkenis van de verloren zoon

Op de cuppa twee scènes: de verloren zoon in een bordeel en de verloren zoon als varkenshoeder. Het deksel heeft een vaasvormige knop, waarop een aan een blok geketend everzwijn.

Brede en smalle weg met Christus tijdens de bergrede

Bovenop de enge poort de personificaties van Geloof, Hoop en Liefde; op de wijde poort Bacchus, twee saters bij een wereldbol en Mars.

Bruiloft te Kana
Calvarieberg
Christus aan de geselpaal
Christus door de duivel bekoord
Christus en de overspelige vrouw

Op de plint rechtsonder gemonogrammeerd: N.E.P.

Christus en de overspelige vrouw (2)

Christus schrijft op de tempelvloer in pseudo-Hebreeuwse letters de woorden: ' Wie van u zonder zonden is , werpe de eerste steen'. Op de achtergrond Christus in dispuut met schriftgeleerden en Farrizeeërs voor een altaar met de Ark des Verbonds en de twee wetstafelen. De architectuur is gebaseerd op prenten van Hans Vredeman de Vries uitgegeven in 1560.

Christus en de overspelige vrouw-Spierinx
Christus en de overspelige vrouw-Tintoretto
Christus en de overspelige vrouw-van den Eeckhout
Christus en de schriftgeleerden: een schets
Christus en zijn discipelen
Christus in de hof van Getsemane
Christus in de Hof van Olijven

Vijfde uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Christus in de Hof van Olijven (2)
Christus in Gethsemané
Christus in het huis van Marta en Maria
Christus met het kruis
Christus voor Kajafas
Christus voor Kajefas
Christus voor Pilatus
Christus weggeleid voor Pilatus
Christus wordt aan het volk getoond

VIIIe staat, gesigneerd en gedateerd boven rechts: Rembrandt f 1655

Christus zegent de kinderen
Christus zegent de kinderen-de Wet
Christus´ verheerlijking op de berg Tabor

Christus staat boven op de berg met links en rechts in de wolken Mozes en Elias.

Christus, genezing van de blinde
De aanbidding der herders
De aanbidding der herders-Bout
De aanbidding der koningen
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons