Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rijksmuseum

Aanbidding door de herders (2)
Aanbidding door de herders-de Vos
Aäron verandert het water van de Nijl in bloed

signatuur en datum rechtsonder: J. Pynas fe. 1610

Abraham en de drie engelen,
Abraham en Isaak (Het offer van Abraham)
Abraham en Isaak-Rembrandt
Abraham ontvangt de drie engelen
Abraham verdrijft Hagar en Ismaël
Abraham vertrekt uit Haran
Achan begraaft mantel en geld in grond onder zijn tent
Adam en Eva in het paradijs
Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs
Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs-van Leyden
Adam en Eva-Dürer
Adam en Eva-van Rijn
Annunciatie (Maagd Maria)
Antwerps Pronkkabinet

In het midden een portiek met deurtjes en rondom laadjes, waarop oud-testamentische taferelen geschilderd zijn. Als bekroning dient een balustrade met een opzetstuk en vrouwenfiguren en dolfijnen. Het onderstel rust op vier gebeeldhouwde figuren, afwisselend Afrikaanse mannen en vrouwen voorstellend. Beschilderd met taferelen uit het Oude Testament: Aäron in het tabernakel, Juda en Tamar, de dood van eerstgeborene, de terugkeer van de verspieders, Rebecca en Eliëzer, Balaam en de ezel, David en Abigaïl, de vinding van Mozes, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht, Lot en zijn dochters, Mozes en het brandende braambos, Hagar en Ismaël, Mozes ontvangt de wetstafelen, de aanbidding van het gouden kalf, de oprichting van de koperen slang, Noachs dankgebed na de zondvloed, Noach ziet de regenboog, Adam met Eva en Seth (?), Abraham en Lot op de berg en Kain en Abel.

Babylonische spraakverwarring
Blaasbalg met de vlucht naar Egypte

Aangekocht in 1873 uit de collectie van David van der Kellen Jr. uit Amsterdam.

Boaz en de ouderlingen
Boaz en Ruth
Bokaal met twee scènes uit de gelijkenis van de verloren zoon

Op de cuppa twee scènes: de verloren zoon in een bordeel en de verloren zoon als varkenshoeder. Het deksel heeft een vaasvormige knop, waarop een aan een blok geketend everzwijn.

Bruiloft te Kana
Calvarieberg
Chrismatorium

De cylinder vormige doos van zilver is in twee helften verdeeld die op elkaar sluiten. De wand is versierd met de ark van Noach en de inzameling van het manna. Inscriptie (stadskeur) onderzijde bodem: Amsterdam.

Christus en de overspelige vrouw-Spierinx
Christus en de overspelige vrouw-Tintoretto
Christus en de overspelige vrouw-van den Eeckhout
Christus en de schriftgeleerden: een schets
Christus en zijn discipelen
Christus in de hof van Getsemane
Christus in Gethsemané
Christus in het huis van Marta en Maria
Christus met het kruis
Christus voor Kajafas
Christus voor Kajefas
Christus weggeleid voor Pilatus
Christus wordt aan het volk getoond

VIIIe staat, gesigneerd en gedateerd boven rechts: Rembrandt f 1655

Christus zegent de kinderen
Christus zegent de kinderen-de Wet
Cyrus als tweede koning uit het visioen van Daniël
Cyrus overhandigt de geroofde schat
David en Goliat

Illustratie uit Piedra Gloriosa o de la Estatua de Nebuchadnesar, een mystiek tractaat over de komst van de Messias, geschreven door Menasseh ben Israel. De 'roemruchte' steen Piedra Gloriosa uit de titel van het boek die op verschillende plekken in het Oude Testament verschijnt, wordt hier door David gebruikt om Goliat dodelijk te treffen. Linksonder gedateerd en gesigneerd: Rembrandt f 1655. Staat IV (5).

David ziet Batseba in zijn tuin een bad nemen
De ‘Vorst van het Heir des Heeren’ verschijnt aan Jozua bij Jericho (Jozua 5:13)
De aanbidding der herders
De aanbidding der herders-Bout
De aanbidding der koningen
De aanbidding der koningen- ter Brugghen
De aanbidding der koningen-Bosch
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons