Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Catharijneconvent

(Christus in het huis van) Martha en Maria
Aanbidding der herders

Eerste uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Aanbidding der herders (2)

Gemonogrammeerd en gedateerd op de voorzijde van de kribbe: 'P.DG 1633'. Op de banderol, vastgehouden door vier engeltjes, tekst en notenschrift van een tweestemmig 'Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis' (Ere aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil).

Aanbidding der herders (3)

Gekopieerd naar Aertsens gesigneerde en in 1554 gedateerde Aanbidding der herders.

Aanbidding der herders (4)

Linksonder gesigneerd en gedateerd: Abraham Hondiis […] it (fecit) 1664. Inscriptie op de banderol: 'Gloria in exelcius Deo' (Ere aan God in den hoge). Het schilderij was oorspronkelijk aan de bovenkant afgerond, maar kreeg in de 18de eeuw een rechthoekig formaat.

Aanbidding der koningen (2)

 

Aanbidding der koningen (3)

Tweede uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Aartsengel Michaël

De aartsengel Michaël gaat hier gekleed in Romeinse wapenrusting en vertrapt met zijn voet de duivel. In zijn rechterarm, die hij heeft opgeheven, had hij oorspronkelijk een zwaard.

Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg

 

Adam en Eva betreden het paradijs

De voorstelling van Adam en Eva betreden het paradijs stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

Adam en Eva in paradijselijke dierentuin

Werd in de omgeving van Roland Savery vervaardigd; toegeschreven aan J. Vrielincx.

Apocalypse

 

Apocalyptische Ruiters
Assendelfter kast met het verhaal van Ester

Voorstellingen: linksboven: Ahasveros kroont Ester tot koningin; rechtsboven: Ester knielt voor Ahasveros; rechtsonder: Haman ontvangt de zegelring van Ahasveros; linksonder: Ester onthult Hamans boze plannen; op de middenregel: de vijf wijze en vijf dwaze maagden.

Batseba bij haar toilet door David bespied

 

Bekering van Saulus met soldaten in 17de eeuwse dracht

Volgens een oude aantekening zou het schilderij gesigneerd zijn met: P. Koedam. Deze signatuur is echter niet meer te vinden.

Besnijdenis

Gemonogrammeerd P.N.I.V.H.

Besnijdenis (2)

Gesigneerd op de onderrand met het monogram IDH.

Brede en smalle weg met Christus tijdens de bergrede

Bovenop de enge poort de personificaties van Geloof, Hoop en Liefde; op de wijde poort Bacchus, twee saters bij een wereldbol en Mars.

Christus aan de geselpaal
Christus door de duivel bekoord
Christus en de overspelige vrouw

Op de plint rechtsonder gemonogrammeerd: N.E.P.

Christus en de overspelige vrouw (2)

Christus schrijft op de tempelvloer in pseudo-Hebreeuwse letters de woorden: ' Wie van u zonder zonden is , werpe de eerste steen'. Op de achtergrond Christus in dispuut met schriftgeleerden en Farrizeeërs voor een altaar met de Ark des Verbonds en de twee wetstafelen. De architectuur is gebaseerd op prenten van Hans Vredeman de Vries uitgegeven in 1560.

Christus in de Hof van Olijven

Vijfde uit een reeks van acht schilderijen die bij toerbeurt als altaarstuk werden gebruikt naar gelang de kalender van het liturgisch jaar.

Christus in de Hof van Olijven (2)
Christus voor Pilatus
Christus´ verheerlijking op de berg Tabor

Christus staat boven op de berg met links en rechts in de wolken Mozes en Elias.

Christus, genezing van de blinde
Davids intocht met het hoofd van Goliath, orgelluik
De berouwvolle David kiest uit drie plagen

De attributen van de engel symboliseren de drie plagen: schedek [pest], lege korenaren [hongersnood] en zwaard [oorlog].

De doop in de Jordaan

Foliant 65 recto De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De doop van de kamerling

Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder: RHL 1626. Veel elementen uit deze compositie gaan terug op schilderijen met de Doop van de kamerling van Pieter Lastman met name de versie in Karlsruhe uit 1623. Op dit jeugdwerk heeft Rembrandt het moment in beeld gebracht waarop Filippus de doop bedient aan de kamerling. In tegenstelling tot de bijbeltekst, maar in aansluiting op de iconografische traditie, zijn de beide personen niet afgedaald in het water, maar knielt de kamerling bij een watertje neer.

De droom van Jakob

Deze illustratie stamt uit de zogenaamde 'Vorsterman bijbel' (1528), vernoemd naar de uitgever Willem Vorsterman. In het exemplaar van het Museum Catharijneconvent zijn de houtsnedes van Jan Swart ingekleurd.

De Emmaüsgangers

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De evangelist Marcus

Gemonogrammeerd en gedateerd links boven het midden: Ano 1605/GG (ineen) F. ET INVEN:.. Op het blad staat de tekst: INITIUM EVANGELII IESU CHRISTI/ FILII DEI (Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God)

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De gelijkenis van de zaaier

Foliant 139 verso De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De gelijkenis van het verloren schaap

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De genezing van een blinde in Jericho

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De gevangenneming

Linkerdeel van Foliant 312 verso, het rechtergedeelte (hier niet zichtbaar) laat het Verraad van Judas zien. De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De hemelvaart

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De intocht in Jeruzalem

Foliant 243 recto. De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De nodiging tot het feestmaal

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De onrechtvaardige rentmeester

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De ontmoeting van Eliëzer en Rebekka

Gesigneerd en gedateerd linksonder: G.V.Eeckhout.fe./Ao 1662. Het thema van de bruidswerving van Rebekka is door Van den Eeckhout verschillende keren in beeld gebracht. 

De opdracht in de tempel

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De opwekking van de dochter van Jaïrus

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd. 

De opwekking van een jongeman te Naïm

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De twaalfjarige Jezus in de tempel

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

De uitdrijving van duivels

De voorstelling stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons