Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Start met de Bijbel

Welkom op de startersgids van debijbel.nl! Hier vind je een korte inleiding op de Bijbel en tips hoe je die kunt lezen. We laten je graag zien hoe debijbel.nl je daarbij kan helpen.

Gebruik een moderne vertaling

De Bijbel is geen makkelijk boek. De schrijvers van de Bijbel schreven in de taal van hun tijd. Om de taal van die tijd begrijpend te maken zijn er moderne vertalingen van de Bijbel beschikbaar. Die vertalingen helpen je om de Bijbel te lezen in de taal van nu.

Voorbeelden van moderne vertalingen in het Nederlands zijn de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021 en de Bijbel in Gewone Taal uit 2014.

De Nieuwe Bijbelvertaling is geschreven in verschillende stijlen en taalniveaus (net als de oorspronkelijke teksten), en vraagt daarom iets meer van de lezer.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Deze vertaling maakt de tekst van de Bijbel voor heel veel mensen begrijpelijk.

Op debijbel.nl kun je vertalingen naast elkaar zetten en samen lezen. Zo kun je ze met elkaar vergelijken, om een goed beeld te krijgen van wat de schrijvers van de Bijbel willen zeggen.

Bijbellezen de moeite waard

Dagelijks Bijbellezen is voor veel mensen een goede gewoonte. Contact met God, inspiratie voor het dagelijks leven, troost, hoop, geloofsopbouw en levenslessen. Allemaal redenen die Bijbellezen de moeite waard maken.

Je zou dan ook denken dat het bijna vanzelf gaat – een bezigheid die je zoveel oplevert, geef je vanzelfsprekend een belangrijke plek in je leven, toch? Ontdek hier verschillende manieren van Bijbellezen en welke manier het beste bij jou past.

Ontdek de wereld van de Bijbel

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur dan de onze. De wereld van de Bijbel zag er heel anders uit dan de onze. Als je de teksten van de Bijbel wilt begrijpen, helpt het om je te verdiepen in de wereld van toen. Hoe zag het leven eruit in de tijd van de Bijbel? Hoe gingen de mensen met elkaar om? In wat voor soort huizen woonden ze? Hoe zorgden de mensen ervoor dat ze genoeg te eten hadden?

Heel veel van dit soort informatie vind je op deze site. Zo kun je ontdekken wat de tekst van de Bijbel voor de mensen van toen betekende. Als je dat weet, kun je ook proberen te ontdekken wat de betekenis van de tekst nu is.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.9
Volg ons