Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag na Kerst

Psalm

12Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,

loof, Sion, loof je God.

13Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,

het volk binnen je muren gezegend.

14Hij geeft je vrede en veilige grenzen,

met vette tarwe stilt Hij je honger.

15Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,

vlug als een renbode gaat zijn woord.

16Hij laat het sneeuwen als wol,

rijp strooit Hij uit als stof,

17hagel werpt Hij in brokken neer,

wie is tegen zijn koude bestand?

18Hij zendt zijn woord en alles smelt,

Hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,

zijn wetten en voorschriften aan Israël.

20Met geen ander volk heeft Hij zich zo verbonden,

met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

Psalmen 147:12-20NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons