Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paasnacht

Psalm

6Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,

door de adem van zijn mond het leger der sterren.

7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,

Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER

en wie de wereld bewonen Hem duchten,

9want Hij sprak en het was er,

Hij gebood en daar stond het.

Psalmen 33:6-9NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons