Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7de van de herfst

Psalm

1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan

en leven naar de wet van de HEER,

2gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,

Hem zoeken met heel hun hart.

3Zij bedrijven geen onrecht,

maar gaan de wegen die Hij wijst.

4Uw regels hebt U gegeven

opdat wij ons eraan houden.

5Laat toch mijn wegen recht zijn,

ik wil mij houden aan uw wetten.

6Ik zal nooit beschaamd staan

als ik uw geboden in acht neem.

7Ik zal U loven met een oprecht hart

als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

8Ik zal mij houden aan uw wetten –

verlaat mij dan niet voorgoed.

*

Psalmen 119:1-8NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons