Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6e van de 40 dagen

Oude Testament

Vertrouwen op de HEER die helpt

4God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling,

zodat ik de moedeloze kan opbeuren.

Elke ochtend wekt Hij mijn oor,

rust mij toe om als leerling te luisteren.

5God, de HEER, heeft mijn oren geopend

en ik heb geen verzet geboden,

ik ben niet teruggedeinsd.

6Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,

wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.

Ik heb mijn gezicht niet verborgen

toen ze mij beschimpten en bespuwden.

7God, de HEER, zal mij helpen,

daarom word ik niet gekwetst

en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,

want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

Jesaja 50:4-40:7NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons