Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4e van de zomer

Oude Testament

1Ontwaak, ontwaak, Sion,

en bekleed je met je kracht!

Bekleed je met je pronkgewaad,

Jeruzalem, heilige stad.

Nooit meer zul je worden betreden

door wie onbesneden is, of onrein.

2Klop het stof van je af en sta op,

Jeruzalem, neem plaats op de troon.

De ketenen om je hals zijn losgemaakt,

gevangene, vrouwe Sion.

3Want dit zegt de HEER:

Voor niets zijn jullie verkocht,

zonder geld koop Ik jullie weer vrij.

4Dit zegt God, de HEER:

Eerst trok mijn volk naar Egypte

om daar als vreemdeling te leven,

later werd het door Assyrië onderdrukt.

5Wat win Ik daar nu bij? – spreekt de HEER.

Voor niets is mijn volk weggenomen,

hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,

dag in dag uit wordt mijn naam beschimpt.

6Daarom, op die dag,

zal mijn volk mijn naam kennen,

beseffen dat Ik het ben die zegt:

‘Hier ben Ik.’

Jesaja 52:1-6NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons