Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4de van de herfst

Psalm

121Ik heb altijd gedaan wat recht is en wettig,

geef mij niet over aan mijn onderdrukkers.

122Waarborg het geluk van uw dienaar,

sta niet toe dat hoogmoedigen mij verdrukken.

123Mijn ogen smachten naar de redding die U brengt,

naar de gerechtigheid die U hebt beloofd.

124Toon uw dienaar uw genade en trouw,

onderwijs mij in uw wetten.

125Ik ben uw dienaar, geef mij inzicht,

dan leer ik uw richtlijnen kennen.

126Het is tijd om in te grijpen, HEER,

overal wordt uw wet geschonden.

127Maar ik, ik heb uw geboden lief,

meer dan goud, dan zuiver goud.

128Daarom richt ik mij naar al uw regels

en haat ik elk bedrieglijk pad.

*

Psalmen 119:121-128NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons