Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3e van de zomer

Psalm

1Een pelgrimslied.

Naar U sla ik mijn ogen op,

naar U die in de hemel troont.

2Zoals de ogen van een slaaf

de hand van zijn heer volgen,

en de ogen van een slavin

de hand van haar meesteres,

zo volgen onze ogen

de HEER, onze God,

tot Hij ons genadig wil zijn.

3Wees genadig, HEER, wees ons genadig,

wij worden veracht, meer dan te dragen is.

4Meer dan onze ziel kan dragen

raakt ons de achteloze spot,

de hoogmoed van onverschilligen.

Psalmen 123-123NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons