Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1e van de 40 dagen

Psalm

1Van David.

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,

2mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,

laat mijn vijanden niet triomferen.

3Zij die op U hopen worden niet beschaamd,

beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,

leer mij uw paden te gaan.

5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,

op U blijf ik hopen, elke dag weer.

6Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,

maar denk met liefde aan mij, HEER,

omwille van uw goedheid.

8Goed en rechtvaardig is de HEER:

Hij wijst zondaars de weg,

9wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,

Hij leert hun zijn paden te gaan.

10Liefde en trouw zijn de weg van de HEER

voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Psalmen 25:1-10NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons