Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10e van de zomer

Psalm

17Maar zij bleven tegen Hem zondigen,

de Allerhoogste tergen in de woestenij.

18Met opzet daagden zij God uit

en riepen om eten zo veel als ze wilden.

19Zij beledigden God

en zeiden: ‘Zou God in staat zijn

een tafel te dekken in de woestijn?

20Toen Hij op de rots sloeg,

vloeide er water,

stroomden er beken –

maar zou Hij zijn volk ook

brood en vlees kunnen geven?’

21Toen de HEER dat hoorde, ontstak Hij in woede,

een vuur laaide op tegen Jakob,

tegen Israël ontbrandde zijn toorn.

22Want zij hadden God niet geloofd,

niet vertrouwd op zijn hulp.

23Hij gaf een bevel aan de hoge wolken

en de deuren van de hemel gingen open,

24manna om te eten regende op hen neer.

Hij schonk hun het graan van de hemel,

25zij aten het brood van de engelen,

Hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

26Hij liet uit de hemel de oostenwind los,

de zuidenwind wakkerde Hij aan,

27en vlees regende als stof op hen neer,

zo veel vogels als zand bij de zee,

28Hij liet ze vallen, midden in hun kamp,

in een kring rondom hun tenten.

29Zij aten en werden meer dan verzadigd,

Hij gaf hun zo veel ze begeerden.

Psalmen 78:17-29NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons