Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Moed

Bijbeltekst(en)

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 5Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. 6Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. 7De hoop die wij voor u hebben is dus gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

2 Korintiërs 1:3-7NBV21Open in de Bijbel

God geeft moed in moeilijke omstandigheden. Zo kun je zelf anderen weer moed geven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons