Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Juk

Bijbeltekst(en)

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Matteüs 11:28-30NBV21Open in de Bijbel

Je gaat gebukt onder je moeiten en je lasten. Maar Jezus zegt: Kom onder mijn juk, dan dragen we het samen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons