Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 8 – Alles in Christus

Bijbeltekst(en)

12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene uit de dood,

om in alles de eerste te zijn:

19in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:12-20NBV21Open in de Bijbel

Door Machiel Jonker

Paulus schrijft dat Jezus ons de verlossing heeft gebracht. Voordat de lezer of hoorder van de brief nog maar even zou kunnen stilstaan bij de verlossing, gaat Paulus bijna zonder adem te halen door met in te zoomen op de Verlosser. Daar gaat het om: om wie Jezus is, zijn onmetelijke macht, zijn centrale plek tegenover de hele schepping, zijn onafscheidelijkheid van de volheid van God. Dáár moeten we op gericht zijn, lijkt de schrijver met zijn hymne te willen betogen, en niet in de eerste plaats op wat dit allemaal voor ons betekent.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt inspanning om los te komen van onze gerichtheid op onszelf, ons voordeel, onze ervaring, onze doelen, onze overtuigingen. Vergelijk het maar met de zwaartekracht, of misschien nog beter: met de centrifugale kracht, die ervoor zorgt dat deeltjes die in een cirkel bewegen uit het middelpunt ‘vluchten’.

Juist daarom gaat Paulus helemaal ’los’ als het over Jezus Christus gaat: alles is in Christus en buiten Hem is er niets. Alles is door Hem, voor Hem, in Hem. God doet alles in de Zoon: schepping, verlossing en voleinding. Ook mijn verloste leven – door en voor Jezus alleen! Hij is het middelpunt waar we juist naartoe mogen vluchten.

Neem je geestelijk leven vandaag eens onder de loep, samen met de heilige Geest. Wat zorgt ervoor dat je bij Jezus vandaan drijft? En wat helpt je juist om Hem centraal te stellen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons