Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat in het vat zit

Bijbeltekst(en)

1Opnieuw sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik een vliegende boekrol. 2‘Wat zie je?’ vroeg hij me, en ik antwoordde: ‘Ik zie een vliegende boekrol van twintig el lang en tien el breed.’ 3Toen zei hij: ‘Dat is de vloek die rondwaart over het hele land. Aan de ene kant staat geschreven dat ieder die steelt zal worden gestraft, aan de andere kant dat ook ieder die meineed pleegt zijn straf niet zal ontlopen. 4Ik heb die vloek uitgevaardigd – spreekt de HEER van de hemelse machten. Hij zal het huis van de dief bezoeken en het huis van eenieder die bij mijn naam een valse eed zweert. Hij zal op hun huizen rusten en ze verwoesten, zodat er geen balk of steen van heel blijft.’

5Weer verscheen de engel die met mij sprak. Hij zei tegen me: ‘Sla je ogen op en kijk wat daar tevoorschijn komt.’ 6‘Wat is dat?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Dat is een meelvat; daarop houdt heel het land zijn blik gericht.’ 7En kijk, daar ging het loden deksel open en in het vat zat een vrouw. 8‘Dit is de verdorvenheid,’ zei hij, en hij duwde haar terug op de bodem van het vat en sloot het loden deksel. 9Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik twee vrouwen komen aanzweven met de wind in hun vleugels; ze hadden vleugels als van een ooievaar. Ze tilden het vat op en namen het met zich mee, hoog de lucht in. 10Ik vroeg aan de engel die met mij sprak: ‘Waar brengen ze het naartoe?’ 11Hij antwoordde: ‘Ze gaan er in Sinear een tempel voor bouwen, en wanneer die klaar is, wordt het daar op een voetstuk gezet.’

Zacharia 5:1-11NBV21Open in de Bijbel

Zacharia droomt bizarre dromen. In zijn zesde droom ziet hij een vliegende boekrol van enorme afmetingen – ongeveer tien bij vijf meter. Je komt er letterlijk niet onderuit. Mensen die stelen en liegen, worden gestraft. Ze zullen worden getroffen door een vloek, zoals ook in Deuteronomium 27:15-26 wordt beschreven. In de volgende droom ziet Zacharia een meelvat of een ton, met daarin een vrouw die symbool staat voor het kwaad. Maar de ton wordt weggevoerd. Het is opvallend dat voor het kwaad een tempel gebouwd wordt. In Sinear; daar wordt waarschijnlijk Babel mee bedoeld. Het kwaad krijgt dus een plek waar het vereerd kan worden.

Welke kwade dingen worden er volgens jou in onze tijd vereerd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons