Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitreisbevel

Bijbeltekst(en)

10‘Kom, vlucht weg uit het land van het Noorden! – spreekt de HEER. Als de vier winden van de hemel heb Ik jullie verspreid – spreekt de HEER. 11Kom, jullie die in Babel verblijven, zoek een veilig heenkomen in Sion.’ 12Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! 13Ik zal mijn hand dreigend naar hen uitstrekken, zodat zij op hun beurt geplunderd worden door degenen die zij hadden geknecht.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij gezonden heeft. 14‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. 15Er komt een tijd dat vele volken zich met de HEER zullen verbinden. Zij zullen mijn volk zijn, en in jouw midden zal Ik wonen.’ Dan zul je inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar je gezonden heeft. 16Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda tot zijn bezit maken en opnieuw zal Hij Jeruzalem uitverkiezen. 17Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.

Zacharia 2:10-17NBV21Open in de Bijbel

De Israëlieten die nog steeds in Babylonië wonen, moeten terugkeren naar Jeruzalem, want God belooft dat Hij daar bij de mensen zal wonen. Het volk Israël is eeuwen eerder uit Egypte weggaan, omdat God een land van melk en honing beloofde. Zo moeten de mensen die nog zijn achtergebleven in ‘het land van het Noorden’ nu het land ontvluchten, omdat God belooft dat Hij bij zijn volk zal zijn. En niet alleen zal het volk Israël weer wonen in zijn land en stad, maar iedereen mag wonen in deze stad en in de nabijheid van deze God. Daar word je toch stil van.

Op wie of wat vertrouw je zoveel dat je een stap durft te zetten op grond van een belofte voor de toekomst?

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons